Make your own free website on Tripod.com

Vechthoender

Vriendenkring BelgiŽ

Rassen Database (Europese Rassen)

Belgische Vechter (Luiks-type)

De Luikse Vechter zou volgens de oude vechthoen-literatuur aan het einde van de 19e eeuw ontwikkeld zijn in de Waalse stad Luik (Liege) door lokale hanekampers. Mogelijkerwijs is dit gebeurd door inkruising van de hoogbenige Maleiers. De hanekampers wilden een hoog opgericht vechthoen fokken dat in het gevecht overzicht en reikwijdte had ten opzichte van zijn tegenstander. Typisch kenmerk ten opzichte van de Brugse Vechter is een aflopende ruglijn. Gewicht 4.5 tot 5+ Kg. ER zijn diverse kleurslagen. Ook in kriel-variant.

Extra Informatie LUIKSE VECHTER

Belgische Vechter (Brugs-type)

De Brugse Vechter is het oudste vechthoender ras in BelgiŽ. Het ras was vele eeuwen geleden al bekend in Vlaanderen en was ook wel bekend als Vlaamse Vechter. Het is een imposant ras dat opvalt door de typische horizontale ruglijn. Het ras word een 4.5 tot 5+ Kg zwaar. Het word gefokt in diverse kleurslagen. De oudere literatuur spreekt ook zeer vaak van "Brugse Blauwe". Word ook gefokt in kriel.

Extra Informatie BRUGSE VECHTER

Belgische Vechter (Tiens-type)

De Tiense of ook wel Brabantse Vechter Vechter is een zeldzame rasvariant. Het ras werd al in 1884 genoemd en voornamelijk gefokt in Belgische provincies Brabant, Limburg en Luik. De Tiense Vechter is qua type identiek aan de Luikse vechter maar heeft als typische kenmerken een witte snavel en loopbenen. Oogkleur is oranje en het ras heeft een erwtenkam. Het ras word gefokt in diverse kleurslagen. De koekoek kleurslag zou de meest typische zou zijn. Gewicht 4.5 tot 5+ Kg. Tamelijk zeldzaam.

Extra Informatie TIENSE VECHTER

Noord-Franse Vechter (Grand Combattant du Nord)

De Noord Franse Vechter is ook weer een vechthoen dat al in de Middeleeuwen bekend was. Dit Bankiva-type vechthoen word in Noord Frankrijk tot op de dag van vandaag gebruikt voor de aldaar legale hanekamp (provincie Du Nord en Bad Calais). Het ras is ondanks zijn gewicht van 3.5 tot 5 Kg ans zeer temperamentvol en alert. Het ras word gefokt in talloze kleurslagen en is ook erkend voor expositie doeleinden erkend i het thuisland Frankrijk. Het ras word ook gefokt in kriel-vorm.

Oud Engelse Vechter

De Oud Engelse Vechter is een eeuwen oud ras. Het was al bekend bij de Romeinen tijdens hun veldtocht in BrittaniŽ. Deze vechter is door Engelse kolonisten verspreid door de gehele wereld. In Engeland bestaan twee types het bredere TT type bekend als "Carlisle" en het authentieke en meer elegantere type de "Oxford". Beide types zijn in Engeland gestandariseerd in talloze kleurslagen. Het ras was ook populair in Europa maar verloor terrein door het coupeer-verbod. Ook gefokt in kriel-vorm. Gewicht 2.2 tot 2.8 Kg

Moderne Engelse Vechter

Een hoogbenig Engels vechthoen dat eind 19e eeuw door Engelse fokkers werd ontwikkeld door kruising van Oud Engelse Vechters en Maleiers gefokt en nadien strenge selectie op hoogbenigheid en type. Toendertijd een "mode trend" in de Engelse hoenderfok. Het ras valt op door zijn extreme proporties (bv extreem hoge beenstelling). Men ziet ook goed geproportineerde dieren (zie foto hierboven). Net zoals bij de Oud Engelse Vechter is er door het coupeerverbod een terugval in populariteit (er is geen coupeer verbod in Engeland).Gewicht 2.5 tot 3 Kg. De krielvorm is in geheel Europa echter nog mateloos populair. Talloze kleurslagen.

Spaanse Vechter (Combatiente Espagnol)


De Spaanse Vechter is een Bankiva-type vechthoen(tje) dat oorspronkelijk gefokt werd in Spanje, de Balearen en de Canarische eilanden. Vanuit Spanje is het door de conquistadores in geheel Zuid Amerika (van Chili tot Mexico) verspreid. Het gewicht is 1 tot 2 Kg max. Het karakter is te omschrijven als zeer vechthlustig, actief en alert. Het ras word gefokt in een zeer groot aantal kleurslagen. Het is gestandariseerd voor de tentoonstelling in Spanje en Frankrijk.

O-Shamo en Chu Shamo


De Shamo is een Japans vechthoen dat voorkomt in twee gewichts-klassen 1) Chu Shamo tot 4 Kg max. en 2) O-Shamo van 4 tot 6 Kg. Een ras dat door zijn zeer imposante verschijning zeer populair is in Europa.Hoogte 65 tot 85 Cm. Typische kenmerken zijn de zeer opgerichte houding, , de hoog gedragen markante schouders en een ruglijn die vrijwel naadloos overgaat in de staartlijn. het ras word gefokt in diverse kleurslagen.Een in type verwante ras is de Japanse Yakido. Deze Shamo-variant weegt maximaal 2,6 Kg.In BraziliŽ komt ook een vechter voor die uiterlijk identiek is met de Japanse Shamo.Het ras is echter in BraziliŽ gecreeerd uit Shamo x Spaanse Vechter (Bankiva-type vechthoen).Gewicht 3 tot 4 Kg.Is echter niet erkend in Europa.

Reza Aseel


Dit is het meest bekende Aseel-type. Het ras word Ī 2 tot 5 kg zwaar en word gefokt in diverse kleuren. De bonte kleurslag. word echter het meeste gezien op tentoonstellingen in Europa.Het ras is algemeen gezien van nature rustig van aard. De Aseel valt op door een kort, compact sterk gespierd lichaam. Een typisch kenmerk is de overgang tussen kop en hals ook wel "hengstnek" genoemd. Het ras is ook aanwezig als kriel. De kriel-variant is sterk in opkomst en word gefokt in diverse kleuren.

Kulang Aseel (Madras varieteit)

Deze Aseel behoord tot de Kulang groep. Deze groep omvat Aseels die 3,5 tot 6 Kg zwaar kunnen worden.De Madras varieteit is echter meer laag-gesteld en heeft een bulliger type dan de andere grote Aseels uit de Kulang-groep (Noord en Zuid-Indisch type).De Madras Aseel is in Europa erkend in diverse landen echter in Duitsland word het ras (foutief) "Madraskšmpfer"genoemd.Het ras werd ook bekend onder de naam "Blue Madras".Blauw is echter geen typische kleur in het thuisland India. Er komen diverse kleuren voor.Bijvoorbeeld koekoek !

Kulang Aseel (Noord & Zuid-Indisch type)

Links: Zuid-Indisch type. Typische kenmerken: erwtenkam of walnootkam,korte brede snavel. Gewicht 4 tot 6 Kg. Rechts: Noord-Indisch type: typische kenmerken: erwtenkam, grote roofvogel-achtige snavel. Hoogte: tot 75 Cm max. Diverse kleurslagen.Een andere Aseel-variant is de -Hint Horoz- (Turkse Aseel). Het ras weegt 3 tot max.4 Kg. Het ras is in grotere aantallen aanwezig in Europa maar niet erkend voor tentoonstellingen.

Ko Shamo


Het meest populaire vechthoen(tje)in Europa. Het ras is zeer makkelijk te houden en vraagt relatief gezien weinig ruimte. Het ras is ook zeer vertrouwelijk van aard. Gewicht max.1 Kg. De Ko Shamo worden gefokt in diverse kleurslagen.In het thuisland Japan word de -spleetvleugel- cq -open vleugel- als typisch raskenmerk gezien.In Europa was dit jarenlang taboe.Dit typische raskenmerk is enige jaren geleden eindelijk maar in verkapte vorm erkend door de Europese Entente.Dus een korte vleugelpen mag, de vleugel moet echter wel alle vleugelpennen tonen. Ko Shamo's zijn ideaal bvoor fokkers die weinig ruimte ter beschikking hebben.

Yamato

Dat lelijk ook mooi kan zijn bewijst de Yamato. Dit ras valt op door zijn enorme koppunten (keelwam, kam, vleesrijk gezicht, etc). Het ras vraagt veel aandacht aangezien dit ook omdat het fysiek geen robuust hoen is. Dit ras is een echte uitdaging en vind ook steeds mer fokkers. Tip: indien mogelijk dieren van verschillende oorsprong (fokkers) aanschaffen. Dit bevordert de vitaliteit en kans op succesrijke nafok.In het thuisland Japan word de -spleetvleugel- cq -open vleugel- als typisch raskenmerk gezien.Zie de Ko Shamo beschrijving mbt de vleugel. De Yamato is echt een ras voor fokkers die een uitdaging niet uit de weg gaan.

Soendanees Vechthoen


Dit ras werd in Nederland gecreeerd. Na enige jaren zeer populair te zijn geweest is het ras nu bedreigd te noemen. KOmt in zeer klein aantal voor in Duitsland, Nederland en BelgiŽ. Soendanese Vechters zijn mooie elegante vechthoenders. Ze zijn zeer alert en temperamentvol. Zeer ras- typisch is de goed ontwikkelde staartpartij. Dit ras zoekt met spoed fokkers !

Koeyoshi

Een zeer interessant ras uit Japan. Het meest bijzondere kenmerk is een diepe zeer lange bas-achtige kraai. Ondanks de imposante verschijning is het een subtiel ras. Vraagt een zeer goede verzorging en huisvesting. Doordat de import populatie al sterk ingeteeld was traden er veel vitaliteits problemen op. De hanen was een kort leven beschoren. Inkruising met Satsumadori (door Duitse fokkers) enige jaren geleden heeft voor een uitstekende vitaliteit en behoud van type en kraai-eigenschappen gezorgd. Dit unieke ras komt in voldoende aantallen voor in Europa. In Duitsland vind men de grootste populatie.

Maleier

In vroegere tijden het grootste vechthoen in Europa. Er zouden zelfs dieren zijn geweest met een hoogte van 90 Cm. Het ras is echter door extreme selectie criteria toch minder imposant geworden. Echt grote dieren zijn uitschieters. Het ras bereikt een gemiddelde hoogte van Ī75 Cm en een gewicht van ongeveer 4 tot 5 Kg.De nadruk moet in de fokkerij echter toch liggen op het fokken van een zeer groot en krachtig hoen. De nadruk ligt op uitgebalanceerde lichaams proporties. Het ras valt ook op door een zogenaamde 3-bogenlijn (gevormd door een boog-vormige hals, rug en staartlijn). Een hoge beenstelling gekenmerkt door een sterke bot structuur, een massieve kop en boosaardige uitdrukking is een must.

Tuzo

Een klein vechtras dat sommige meer aan krielen doet denken. In Japan is het onbekend onder deze rasnaam. Er is echter wel een sterk vergelijkbaar ras, de zogenaamde Nankin-Shamo. Het ras weet in Europa nog steeds een grote groep fokkers te boeien. De Tuzo lijkt vrij sterk op de Aseel het is echter meer elegant van bouw. Het ras komt voor in de zwarte, blauwe, witte en zwart-rode kleurslag. Het gewicht is max.1,8 Kg. De Tuzo fok word ook gekenmerkt door het feit dat de kuikens al zeer strijdlustig zijn.

Indisch Vechthoen

De Indische Vechter werd niet in India gefokt maar is onstaan in England in de 19e eeuw. Het ras is gecreerd door het kruisen van Aseel, Maleiers en Oud Engelse Vechters. Het type is sinds de eerste creatie zeer sterk veranderd. Van een Aseel-achtige verschijning tot een een zeer breed en zeer laag-gesteld vechthoen.Het ras kent zijn problemen mede door de extreme lichaamsbouw (slechte bevruchting door het moeilijk treden).Desondanks vind het ras al jaren een trouwe fokkers aanhang. Indische Vechters worden ook in kriel-vorm gefokt.

Thaise Vechter

Dit ras is niet-erkend in Nederland maar is desondanks toch aanwezig bij enige fokkers. Een regelmatige aanvoer van fok,materiaal (broedeieren) is gegarandeerd mede doordat Thailand een populaire vakantie bestemmming is. Zeer typisch is de lange goed ontwikkelde staartpartij. Het kompakte lichaam en de vrij hoge stelling.Gewicht 3 tot 4 Kg.Diverse kleurslagen.

Sumatra

De Sumatra is ondanks zijn elegante verschijning een echt vechthoen.Het ras werd omstreeks 1850 voor het eers geimporteerd in Amerika vanuit Sumatra (IndonesiŽ). Het ras heeft echter de pit verruild voor de showkooi. Sumatra's zijn zeer alert en temperamentvol. Een echt boshoen. Ze kunnen bij gevaar loodrecht omhoog vliegen. Het zijn robuuste dieren, goede leggers en moeders.

Cubalaya

Dit sierlijke langstaartig vechthoen is afkomstig van het eiland Cuba. Het is tevens het oudste -gestandariseerde- vechthoen van Zuid-Amerika. Cubalaya's zijn ontstaan uit kruisingen tussen Maleier-achtige dieren en Philippijnse vechthoenders.Deze zijn tijdens de koloniale tijden door de Spanjaarden ingevoerd.Zeer typisch is de zogenaamde "kreeften-staart". Het ras is zeldzaam in Europa, maar populair in Amerika. In Duitsland bevind zich de grootste Europese populatie. Het gewicht bedraagt 1,5 tot 2,5 Kg.

Satsumadori

Deze vechter uit het zuiden van Japan (het eiland Kyushu - regio Satsuma) is het enigste Japanse vechthoen dat in het verleden gefokt werd voor het gevecht met stalen sporen. De andere Japanse rassen werden oorspronkelijk alleen maar met natuurlijke sporen gevochten. Het ras heeft zijn wortels in de Shamo, Totenko, lokale rassen van Satsuma en waarschijnlijk ook vechthoenders van het eiland Bali (IndonesiŽ) en mogelijkerwijs ook Philippijnse vechthoenders. Zeer typisch is de sterk ontwikkelde staartpartij. Het ras is temperamentvol en zeer alert. De Satsumadori is de laatste jaren zeer populair aan het worden. Met name in Duitsland en Engeland. Er zijn diverse kleurslagen aanwezig (met name in Duitsland). Gewicht 2,3 tot 3 Kg.

Taiwan

De Taiwan is niet erkend in Europa. Het ras werd begin 1980 voor het eerst ingevoerd vanuit Taiwan naar BelgiŽ. Opvallend bij de Taiwan is het zeer hoge gewicht tot over 6 Kg en de zeer imposante lichaamsbouw. Over het juiste type word nog steeds discussies gevoerd. Er zouden zowel Maleier, Aseel als Shamo-achtige types zijn. Nader onderzoek is gestart via de Taiwanese autoriteiten welke gevraagd zijn het ras in al zijn typische raskenmerken te beschrijven. Dit onderzoek is nog lopende.

Chibi


Deze vechtkriel is een soort mini-Yamato.Het ras weegt minder als 1 Kg. Chibi worden door de meeste bronnen omschreven als een Yamato-achtige kriel. Gewicht Ī 750 Gram. In Europa zijn ze niet erkend.In het thuisland Japan word de -spleetvleugel- cq -open vleugel- als typisch raskenmerk gezien.In Europa was dit jarenlang taboe.

Kinpa


De Kinpa is eind 19e eeuw in Japan (provincie Akita) onstaan. Het is een klein vechthoenras en word dan ook in Japan tot de kleine Shamo's gerekend. De Kinpa heeft een Aseel-achtig voorkomen. Deze aparte vechtkrielen zijn naar alle waarschijnlijkheid een tussenvorm tussen de Yamato en de Ko Shamo. Het ras weegt minder als 1 Kg. Chibi worden door de meeste bronnen omschreven als een Yamato-achtige kriel. Gewicht Ī 750 Gram. Het ras is in Europa niet erkend. Buitengewoon zeldzaam ras buiten Japan.


Terug naar Homepage